Debatmøde om hundrede års naturfredning i Danmark

Under titlen "Det Store Svigt" stiller forfatter, journalist og miljødebattør Kjeld Hansen skarpt på naturfredningens stærke og svage sider gennem 100 år, og spørger retorisk: Har det overhovedet nyttet?

Kjeld Hansen er en erfaren journalist, har i mange år arbejdet med kritisk reportage, især med fokus på landbrug og miljø. Gunvor Thorsen, næstformand i Danmarks Naturfredningsforening i Lolland udtaler: ”Vi var rigtig glade for, i samarbejde med DN Guldborgsund få en så erfaren miljødebattør som Kjeld Hansen til Sakskøbing. Kjeld stille skarpt på både naturens tilstand og forvaltningen af den, herunder også fredningerne – vi blev alle både klogere og provokerede af Kjelds foredrag”.

Kjeld Hansen mener, at på trods af ”verdens bedste naturfredningslov” har de sidste 100 år været en lang tilbagegang for naturen.

Man har ”fredet nogle gravhøje, men tørlagt, opdyrket, drænet, beplantet og sprøjtet landet fra kyst til kyst”.

I dag har naturen det værre, end før de kostbare fredninger blev gennemført. Samme billede tegner sig for en meget stor andel af de naturfredninger, som forfatteren har besøgt og undersøgt. Blandt årsagerne til det enorme pengespild og naturtab peger han på fredningsnævnenes inkompetence, politikernes upålidelighed og myndighedernes svigtende kontrol. Kun takket være EU’s skrappe naturdirektiver er det ikke gået endnu værre.

Kjeld Hansens konkluderer, at et meget stort antal af de danske naturfredninger er endt som fiaskoer, der ikke har evnet at fastholde de kvaliteter, der var i områderne før fredningerne. Der er med andre ord spildt mange millioner kroner på nyttesløse fredninger

Konklusionen er, at staten har spillet fallit som naturens beskytter, mens private fonde og naturforeninger i stigende grad tager ansvaret på sig. Danmarks fineste natur er i dag på private hænder, mens staten rask væk sælger ud af de nationale naturklenodier. Fremtidens eneste bolværk mod det totale ophørsudsalg er Danmarks Naturfredningsforening og frygten for EU-kommissionen.

Foredraget var baseret på bogen ”Det store SVIGT” (oktober 2017)

Link til Kjeld Hansens hjemmeside

Foreningerne var vært ved en kop kaffe og efter Keld Hansen blev de respektive årsmøder blev afholdt i henhold til vedtægterne.

Keld Hansen