Lolland Kommunes idéoplæg kom heldigvis ikke længere.

Vores høringssvar kan læses her:

Solcelleanlæg afkørsel 48 Maribo

Kommunen kunne efterfølgende have udarbejde et forslag til en lokalplan, som så skulle sendes i høring.