Vi startede turen ved Briket kirke og benyttede lejligheden til at se kalkmalerierne i kirken, udsigten fra kirkegården ud over det fredede område og der blev tid til et besøg i klokketårnet, Danmarks ældste træbygning.

Turen gik gennem det kuperede landskab, forbi de mange gravhøje og op på Bavnehøj, Lollands højeste punkt hvorfra vi kunne kigge ud over både den nye og de gamle fredninger, ud i Smålandshavet og Fejø og Femø.
Kultur og natur er tæt forbundet og vi fik lejlighed til at høre om det hele og samtidig se landskabet fra sin smukkeste side.

Turen sluttede ved Birket Kirke og vi spiste frokosten og drøftede både fredninger og hvilke tiltag der kunne ønskes for det fredede område, bl.a. flere stier og borde, bænke og genoprettelse af de tilgroede dødishuller.
Alt i alt en spændende tur.

De lollandske alper er Lollands vartegn, et varieret landskab på Lollands nordkyst. Alperne er fredet af flere omgange fra 1960’erne og seneste fredningssag er afsluttet i 2016. Baggrunden for fredningerne har været ønsket om at bevare landskabet og forhindre grusgravning i ”alperne”. Det sammenhængende fredede landskab udgør tæt ved 800 hektar fra Nordlollands kyst med Kragenæs og Ravnsborg til langt ind i landet. Vi startede turen ved Birket Kirke, så landskabet, moser og høje. Vi fir historien om landskabet og de mennesker, der har sat deres tydelige spor.

Fotograf Threin Ottossen  - billedet af klokketårnet