Threin Ottossen

Bogøstrækningen hvor kæmpevindmøllerne tænkes opsat til højre for diget

Pressemeddelelse Lolland Kommune af. d. 29. April 2022

Planklagenævnets afgørelse af d. 22. april 2022

DN Lollands klage til Planklagenævnet af d. 16.juli 2021

DN Lollands høringssvar af d. 28. marts 2021 (8 Møller)

DN Lollands høringssvar  af  d. 28. maj 2020 (10 Møller)