Udsigt over Birketfredningen mod Smålandshavet

Diget ved Kramnitze

Digeblomster

Drængrøft Rødbyfjord