Naturfredningsforeningen valgte i 2017 at henlægge årsmødet til Rødby og når temaet var gamle købmandsgårde, så var Willers Gård et oplagt valg.

Det  lykkedes at få Hans Chr. Bentsen til at fortælle den spændende historie om Willer og den gamle købmandsgård.

Købmandsgårdene er historiske vidnesbyrd om den tid der engang var, og ikke mindst hvordan folk levede og byggede.

Købmandsgårdene havde mangfoldige aktiviteter, der satte præg på udviklingen i både land og by.

Baggrund

Lolland Kommune er privilegeret ved at have hele 3 købstæder, flere udskibningshavne og ikke mindst flere velbevarede købmandsgårde, der vidner om tidligere tiders rige handel. Lolland har i flere århundrede levet af at udskibe og sælge landbrugsprodukter.
Handlen gav gode penge og de velhavnede købmænd og deres store købmandsgårde prægede udviklingen i købstæderne.

I både Nakskov, Maribo og Rødby kan vi stadig se disse rester af fordums storhed og det er markante indslag i byernes centrum.

Foredraget satter fokus på de muligheder, der ligger i at bevare og sikre disse rester af tidligere tiders byudvikling og hvordan de kan bidrage
til udviklingen af købstæderne i dag. Turister holder af byer med historiske bygninger og det er både muligt at give de gamle bygninger nyt liv, samtidig med at respekten for de gamle bygninger bevares.