Myreløvelarven på fotoet - det er den klat, der ligger oven på sandet -er forsigtigt gravet op fra bunden af sin tragt.