Formandens beretning     (Med den tilføjelse at afskeden med Sven Jean Larsen blev ultrakort, da han heldigvis valgte at fortsætte som suppleant).