Susie Riis

Hvordan får vi mere natur, flere blomster og insekter i vejkanter og rabatter?

Restaurant Bangs Have

Bangshavevej 23, Maribo 4930

Det  lykkedes os at få vores præsident i årene 2006 - 2018, biolog Ella Maria Bisschop-Larsen til at komme og holde oplæg om rabatter og grøftekanter

Ella Maria er bosiddende i Svendborg og i den lokale DN-afdeling besluttede man i 2019 at gøre en indsats for at få mere artsrige vejkanter og dermed et større naturindhold.

I dette foredrag fortalte Ella Maria både om hvad de fandt af spændende arter og hvordan de greb arbejdet an.

Erfaringerne fra Svendborg kan overføres til både Lolland og Guldborgsund kommuner – så her er virkelig mulighed for at blive inspireret til, hvad vi kan gøre lokalt for at få større naturindhold langs vore veje.

 Den vilde flora langs vejene er presset og trængt på grund af hyppig slåning, for meget gødning fra omgivelserne og nærgående pløjning.

 Langs vore veje er den vilde flora er mange steder kedelig og ensformig, nogle steder omdannet til kortslåede græsplæner, andre steder er der mange høje græsarter og højtvoksende arter som trives fint i meget næringsrig jord.

Ind imellem findes dog stadig vejstrækninger med større variation, rester af en artsrig flora af mere nøjsomme arter, som førhen var meget mere udbredt i det åbne land.

 I 2019 og 2020 registrerede DN forekomster af, hvad der er tilbage af mere artsrig flora langs vejene i Svendborg kommune.

Kortlægningen blev foretaget ud fra et udvalg af karakter arter.

Det blev til en liste på 23 strækninger, der dog kun udgør en lille del af kommunens samlede vejstrækning.

DN fremlagde materialet for kommunen sammen med forslag til mere naturvenlig drift og politikerne vedtog sidste år at følge forslaget og gøre en indsats i fortsat dialog med DN Svendborg.

 I dette efterår var der så begyndt at ske noget med arterne og naturindholdet.

Ella Maria fortalte mere om hvordan man registrerer og hvad der var sat i værk for at få mere artsrige vejkanter og hvad det (måske) koster ekstra at øge naturindholdet?

Ella Maria siger: ”I Svendborg har vi lagt mange frivillige timer i at hjælpe den trængte vejsideflora, og det er vores håb, at vores indsats er med til at give større udbredelse af de karakteristiske blomsterarter og dermed også sikre flere insekter og gavne fuglelivet”.

Efter foredraget afholdtes årsmøde i flg. vedtægterne. DN var vært ved en kop kaffe og  stemningen var god.

 

Mødet afholdtes sammen med DN Guldborgsund.