Link til Idéoplægget: Lolland Kommunes Idéoplæg

Vores høringssvar kan læses her:

Solcelleanlæg afkørsel 48 Maribo

Kommunen kan efterfølgende udarbejde et forslag til en lokalplan, som så skal sendes i høring.