Vores høringssvar samt bilag kan læses her:

Høringssvaret

Åbeskyttelseslinien

Matrikelkort 1798

Den gamle bevaringsværdige taks